Disclaimer

NAWplus Direct Marketing Diensten uitgever van Rejoice felicitatiedienst spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. NAWplus Direct Marketing Diensten behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt NAWplus Direct Marketing Diensten geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan NAWplus Direct Marketing Diensten geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van - of fouten of vertraging in - het verstrekken van informatie.

De aangeboden producten en diensten zijn vrijblijvend en geven u geen recht op verkrijging. Iedere aanvraag wordt door NAWplus Direct Marketing Diensten kritisch beoordeeld op juistheid en volledigheid van de gegevens. Een aanvraag kan zonder terugkoppeling en opgaaf van redenen worden afgewezen.

NAWplus Direct Marketing Diensten garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

NAWplus Direct Marketing Diensten aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden tot de uitgever NAWplus Direct Marketing Diensten. U kunt ons bereiken via info@rejoice.nl.