Voorwaarden

 • Rejoice felicitatiedienst is een dienst van NAWplus Direct Marketing Diensten;
 • Om in aanmerking te komen voor het ter beschikking gestelde digitale cadeau kan worden volstaan met het beantwoorden van de voor deelnemer relevante vragen en het invullen van de eigen adresgegevens;
 • Aanvraag is uitsluitend mogelijk voor mensen die in Nederland woonachtig zijn;
 • Aanvragers die onjuiste of onvolledige naam en adresgegevens opgeven komen niet in aanmerking voor het beschikbaar gestelde digitale cadeau;
 • Na controle van de gegevens ontvangt u binnen 4 weken een email met een link naar de download pagina. Met een wachtwoord kunt u vervolgens het bestand downloaden.
 • NAWplus Direct Marketing Diensten kan zonder opgaaf van redenen uw aanvraag weigeren. Uw ontvangt dan geen digitaal cadeau en uw gegevens worden verwijderd uit ons systeem;
 • Aanvragers dienen de leeftijd van 18 jaar of ouder te hebben;
 • U kunt maximaal 1 keer per jaar een digitaal cadeau per gebeurtenis aanvragen;
 • Het digitale cadeau is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik;
 • Kopiëren en doorzenden van het digitale cadeau is verboden en kan inbreuk op het auteursrecht inhouden;
 • Inbreuk op auteursrechten is voor risico van de aanvrager;
 • NAWplus Direct Marketing Diensten kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor uitingen van derden welke gebruik maken van de door NAWplus Direct Marketing Diensten ter beschikking gestelde gegevens;
 • NAWplus Direct Marketing Diensten behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden en het Privacy Statement. De actuele voorwaarden en het actuele Privacy Statement zijn bij elke aanvraag te raadplegen. Als aanvrager bent u zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de actuele voorwaarden;
 • In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van NAWplus Direct Marketing Diensten en deze beslissing is niet voor beroep vatbaar.